Amazon გადასახადებისგან თავს ირიდებს

ამაზონის მიერ წარმატებულად წარმოებული ბრძოლა აშშ-ს საგადასახადო სისტემის წინააღმდეგ დაუბრკოლებლად გრძელდება. საცალო ვაჭრობით დაკავებულმა გიგანტმა 2020 წელს მიღწეული არნახული გაყიდვების და შემოსავლების შესახებ განცხადება გააკეთა; ამასთანავე, მისთვის ეფექტურმა ფედერალურმა საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთმა მხოლოდ 9.4% პროცენტი შეადგინა, რაც სავალდებულო კორპორატიული გადასახადის – 21% – ნახევარზე ნაკლებია.

ყველა არსებული მონაცემით, პანდემიისას ამაზონის ზრდამ რეკორდულ მაჩვენებლებს მიაღწია. მსოფლიო მასშტაბით წინა დასაბეგრმა შემოსავალმა (რედ. ინგ. pretax income ) 2020 წელს $24 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც 73%-იან ზრდას წარმოადგენს პანდემიის წლამდე შემოსულ მოგებასთან შედარებით – $14 მლრდ დოლარი. მისი გაყიდვები წინა წელთან შედარებით პანდემიისას 38%-ით გაიზარდა. აშშ-ში კომპანიის შემოსავალი 2020 წელს $20 მლრდ დოლარი იყო. Amazon-ს რომ გადაეხადა მოგების სავალდებულო 21%-იანი ფედერალური საშემოსავლო გადასახადი ის შეადგენდა $4.1 მლრდ დოლარს. თუმცა, ამაზონმა განაცხადა $1.8 მლრდ დოლარის გადასახადის გადახდის შესახებ, რაც ნახევარზე ნაკლებია; ანუ, მან თავიდან აირიდა $2.3 მლრდ დოლარის ოდენობის გადასახადი.

მას შემდეგ, რაც ტრამპის GOP-საგადასახადო კანონი (რედ. GOP – “Grand Old Party” – დიადი ძველი პარტია ანუ აშშ-ს რესპუბლიკური პარტია) ძალაში შევიდა, რომელმაც სავალდებულო კორპორატიული საგადასახადო განაკვეთი 21%-მდე დაწია, ამაზონმა აშშ-ში მიღებული მოგებიდან ეფექტური ფედერალური საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთის მხოლოდ 4.3% გადაიხადა. 2018-2020 წლებში ამაზონმა $7.2 მლრდ დოლარის ოდენობის სუბსიდია მიიღო; ეს ის სხვაობაა, რომლის გადახდაც კომპანიას მოუწევდა იმ შემთხვევაში, თუ ბოლომდე დაფარავდა 21%-იან განაკვეთს.

ტრამპის საგადასახადო კანონმდებლობის (რედ. GOP Tax Law) ფარგლებში Amazon-ის მიერ კორპორატიული გადასახადის თავიდან აცილების მონაცემები.
 
 2020201920183 წელი, 2018-2020
აშშ-ს წინა-საგადასახადო შემოსავალი (pretax income)$20.2 მლრდ$13.3 მლრდ$11.2 მლრდ$44.7 მლრდ
მიმდინარე ფედერალური საშემოსავლო გადასახადი$1.8 მლრდ$162 მლნ$-129 მლნ$1.9 მლრდ
ეფექტური ფედერალური საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი  9.4%  1.2%  -1.2%  4.3%

მეთოდები, რომლებსაც ორგანიზაცია იყენებს ეფექტური საგადასახადო განაკვეთის დასაწევად ძირითადად უცვლელი რჩება: კომპანიამ $1.8 მლრდ დოლარი დაზოგა საფონდო გარიგებებისთვის (რედ. stock options) მიღებულ საგადასახადო შეღავათებზე და დამატებით $639 მილიონი დოლარი შემოინახა სხვადასხვა საგადასახდო კრედიტების გამოყენებით.

Amazon-ის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსი

2018-2020 წლებში ამაზონმა აგრეთვე მიიღო გაუფასურების შეღავათები (რედ. depreciation breaks); თუმცა, ამან რაიმე ზეგავლენა კომპანიის მიერ 2020 წელს გადასახადების სახით გადახდილ საბოლოო ჯამზე ვერ მოახდინა. გაუფასურების შეღავათები აძლევს შესაძლებლობას კომპანიას შეამციროს აღჭურვილობაზე საჭირო თანხები იმაზე სწრაფად, ვიდრე ეს აღჭურვილობა უვარგისობაში მოვა. ამ მიდგომის მომხრეებს კონგრესში მიაჩნიათ, რომ ეს ხელს უწყობს ინვესტიციებს და ზოგადად ეკონომიკას; თუმცა, სავარაუდოდ, იგი უფრო აჯილდოებს კომპანიებს იმ ფინანსური დაბანდებებისთვის, რომლებსაც ისინი ისედაც გააკეთებდნენ.

გაუფასურების შეღავათები საკმაოდ რთული თემაა და კომპლექსურ ზეგავლენას ახდენს. ერთ-ერთია ის, რომ ხდება გადასახადის გადახდის მომავალში გადატანა იმის და მიუხედავად, რომ საბოლოო ჯამში, პერსპექტივაში, ეს ამცირებს კომპანიების მიერ შემოტანილი გადასახადების რაოდენობას. ამაზონის მსგავს კორპორაციებზე დაკვირვება კი ნათელს ხდის, რომ ეროვნული საგადასახადო კოდექსი ამ მიმართულებით საერთოდ ვერ უძალიანდება ამაზონს.

ამაზონის მიერ გადასახადებისგან თავის არიდება არის თანმიმდევრული. ბოლო სამი წლის განმავლობაში კომპანიამ აშშ-ში მიღებული მოგებიდან ეფექტური ფედერალური საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთის მხოლოდ 4.3% გადაიხადა. ბოლო ათი წლის განმავლობაში კი, ამაზონის მიერ წინა-საგადასახადო მოგებაზე, რომელიც შეადგენდა $57 მლრდ დოლარს, ეფექტურმა ფედერალურმა საგადასახადო განაკვეთმა შეადგინა 4.7%-ი; ეს განსაკუთრებით გამაოგნებელია იმ ფონზე, რომ იმ დროისთვის კანონით დადგენილი განაკვეთი ძირითადად იყო 35%.

ნებისმიერი სხვა კომპანიისთვის $1.8 მლრდ დოლარის ოდენობის გადახდილი ფედერალური საშემოსავლო გადასახადი იქნებოდა იმის ნიშანი, რომ ორგანიზაციის ბუღალტრებმა უსაქმურად გაატარეს განვლილი წელი. თუმცა, ამაზონისთვის ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ ბოლო საანგარიშო წელს $2.3 მლრდ დოლარის ოდენობის გადასახადს აარიდეს თავი. მსგავსი ვითარება შემაშფოთებელია, რადგან ამაზონის პანდემიური გამოცდილება მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმ სასიცოცხლო საფრთხეებისგან, რომლებსაც განიცდის დანარჩენი ინდუსტრია; 2020 წლის ეკონომიკისთვის დამახასიათებელი იყო კომპანიების მიერ გაყიდვების მნიშვნელოვანი შემცირება და ნულოვანი მოგება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, საგადასახადო სისტემამ უნდა შეასრულოს დაპირებული მოვალეობები; მეტიც, როდესაც ამაზონს ძალუძს საკუთარი მოგების ნახევარზე მეტის გადასახადისგან გადამალვა, ეს იმის ნიშანია, რომ საგადასახადო სისტემა უდაოდ საჭიროებს ცვლილებას.

აქვე დავამატოთ ისიც, რომ მაშინ როდესაც Amazon-ის თანამშრომლების შრომის პირობები შემაშფოთებელია, მისი დამფუძნებლის – ჯეფ ბეზოსის ქონება რეკორდულად იზრდება. Amazon-ის თანამშრომლები 10 საათი მუშაობენ, გონებას კარგავენ დაუძლურებისგან. 4000 მათგანი საჭიროებს პროდუქტების ტალონებს; ზოგიერთი მათგანი პარკინგზე ცხოვრობს სამსახურთან ახლოს. შემოდგომას ისინი წუწუნუბდნენ, რომ მათ ნიღბებს არ აძლევენ. შემოდგომას კი 20000-მდე თანამშრომელი კორონავირუსით დაინფიცირდა.

Amazon თვალთვალის პრაქტიკას იყენებს არამარტო საკუთარი თანამშრომლების, არამედ ასევე ეკოლოგების და აქტივისტების მიმართ სოციალურ ქსელებშიც, რადგანაც მათ პოტენციურ საფრთხედ აღიქვამს.

მდიდრდები კიდევ უფრო მდიდრდებიან Covid 19-ის დროს. განსაკუთრებით ამერიკელი მილიარდერები.

2020 წელი პლანეტის მოსახლეობის უმრავლესობისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა პანდემიის მიერ შექმნილი ფინანსური კრიზისის გამო.

იმ დროს როდესაც ამერიკის მოქალაქეები, ვინც საათში 20$-ზე უფრო მცირე თანხაზე ირჯებიან ყოველდღიურად კარგავენ სამსახურს, ამერიკელი მილიარდერები სულაც არ უჩივიან შემოსავლების პროპორციულ შემცირებას და პირიქით კორონავირუსის პანდემიის დაწყების შემდეგ მათი ქონება რეკორდულად იზრდება.

ილონ მასკი

ყველაზე მეტად SpaceX-ის დამფუძნებელს და Tesla-ს აღმასრულებელ დირექტორს, ილონ მასკს ”გაუმართლა” და მისი ქონება 188,5$ მლრდ-ს გაუტოლდა. მასკის ქონება 2020 წლის დასაწყისში დაახლოებით 29$ მლრდ-ს შეადგენდა იყო. ანუ 2020 წლის განმავლობაში, ფაქტიურად გაგანია კრიზისის პირობებში ილონ მასკმა საკუთარი სიმდიდრე 548%-ით გაიზარდა.

2020 წლის მარტის შემდეგ საფონდო ბირჟაზე Tesla-ს აქციები 1030%-ით გაიზარდა და 816$-მდე ავიდა ერთი აქციის ღირებულება. როგორც აღმოჩნდა ილონ მასკი 241 მლნ. მსგავს აქციას ფლობს, რამაც მისი ქონება რეკორდულად გაზარდა.

სადაა კაპიტალისტისტური ლოგიკა ამ დროს?

კაპიტალისტური ლოგიკის თანახმად მეწარმეს თავისი ცოდნის, უნარების და გაწეული რისკების მიხედვით აჯილდოვებს ბაზარი. ალბათ ილონ მასკმა იმდენი იშრომა მიმდინარე წელს და ისეთი სამეწარმეო ნიჭი გამოავლინა, რომ 160$ მლრდ. ”დაიმსახურა”.

ჯეფ ბეზოსი

ჯეფ ბეზოსი მეორე ადგილზეა 2020 წელს ქონების 67$ მლრდ-იანი ზრდით და მისი ქონება დღესდღეობით 184$ მლრდ-ს შეადგენს. 2020 წლის განმავლობაში ბეზოსის ამაზონის აქციების ფასი 69%-ით გაიზრდა. Amazon-ის გარდა ონლაინ გაყიდვების რეკორდული ზრდა ასევე Nike-მაც დააფიქსირა.

ჯეფ ბეზოსი და მაკენზი სკოტი

2019 წელს Amazon-ის დამაარსებელი ჯეფ ბეზოსი და მისი ყოფილი მეუღლე მაკენზი სკოტი განქორწინდნენ. განქორწინების შედეგად მაკენზი სკოტმა ბეზოსისგან Amazon-ის აქციების 4%-ის მიიღო, რაც 38$ მლრდ-ის ტოლფასია. მაკენზი სკოტი უმალვე მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ქალი გახდა. რა მარტივია ყველაფერი კაპიტალისტურ სამყაროში, არა?

უმუშევრობა და შიმშილი

2020 წლის განმავლობაში აშშ-ის 10 ყველაზე მდიდარი ადამიანის ქონება იმაზე სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე ეს კორონავირუსამდე ხდებოდა S&P 500 ინდექსის მიხედვით.

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მონაცებით მხოლოდ აშშ-ში 2020 წლის ნოემბერში 9.8 მლნ-ით ნაკლები ადამიანი იყო დასაქმებული ვიდრე 2020 წლის თებერვალში.

The Guardian-ის ინფორმაციით 2020 წლის განმავლობაში აშშ-ში შესაძლოა 50 მლნ-მდე ადამიანს მოუწიოს შიმშილთან ბრძოლა, მათ შორის 17 მლნ ბავშვს.

და ამ დროს ამერიკელი მილიარდერები რეკორდულ მოგებაზე გადიან.